Snelle beslaglegging in Lelystad

Wanneer u het hele traject van herinneringen, aanmaningen en telefonisch contact al heeft doorlopen maar betaling uitblijft is het tijd voor drastische maatregelen. Op een professionele, snelle manier zorgen we ervoor dat de wanbetaler zijn schuld inlost.

Conservatoir-, executoriaal- en derdenbeslag

We helpen u met drie typen beslag: conservatoir-, executoriaal- en derdenbeslag. Deze eerste is van toepassing in zaken waar de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan over de juistheid van de vordering. In de meeste gevallen betreft het lease of huurzaken, waarin de eigendomskwestie ingewikkeld ligt. Door conservatoir (of ‘bewarend’) beslag te leggen op goederen of gelden weet u zeker dat er na de rechtszaak nog iets is om te vorderen. Het beslag wordt dan ook pas blijvend wanneer u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Wordt de schuldeiser door de rechter in het gelijk gesteld en weigert de schuldenaar alsnog te betalen? Dan gaan wij over tot executoriaal beslag.  Onze deurwaarders gaan dan bijvoorbeeld over tot de verkoop van goederen, of – in het geval van een huurachterstand – uitzetting. Dit laatste zullen we altijd zo veel mogelijk proberen te vermijden.

Bij derdenbeslag vorderen we het benodigde bedrag bij een derde partij. Dit kan bijvoorbeeld om de werkgever of uitkeringsinstantie van de schuldenaar gaan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we om de debiteur heen gaan en beslag leggen op diens vermogen bij een derde partij.

Juridisch advies

We geven u graag helder advies over welke manier van vorderen voor uw situatie de beste is. Vervolgens kunnen we alle stappen voor u nemen om schadeloos te worden gesteld. Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.